Sitemize Yapılan Saldırılar Hakkında
26 Kasım 2009  

Sitemize üye olan, olmayan, takip eden veya etmeyen ama bir şekilde bu yazıyı okuyan herkese merhaba diyorum.

 

2005 yılında kurulan Gtaturk isimli sitemiz yaklaşık 4,5 yıldır hizmet vermektedir. Ancak bu süre zarfında sitemize üye olup kişisel sebepleri dolayısıyla giden, kavga edip giden, yönetime kızıp terk eden bir çok kişi olmuştur. Bu kişilerden bazıları siteden ayrıldıktan sonra sitemize yönelik hack saldırısı organize etmişlerdir ve sitemize saldırmışlardır. Bugün de muhtemelen benzer bir durumla karşı karşıyayız. Sitenin kurulduğu tarihlerde Bilişim Suçları kanunu tam şeklini almamıştı ve yaygın değildi. Ancak bugün ufak bir siteye yapılan ufak bir saldırı sonucunda bile kişinin yargı önüne çıkması kolaylık kazanmıştır. Bu da yasal dayanağımız olduğunun göstergesidir.

 

Sitemizin dayanıksız alt yapısını fırsat bilen saldırganlar her seferinde sitemize saldırmaktan büyük keyif almaktalar. Ancak “nasıl olsa internet, beni nasıl bulacaklar?” diye bir söylemde bulunup kafalarının estiği gibi davranmaları mümkün değildir. Böyle bir durumda küçük-yaşlı fark etmeden cezalarını çekmek zorundadırlar. Zaten Bilişim Suçları Kanunu da bu sebeple var. Günümüzde internet üzerinden işlenen her türlü suçta, hatta Facebook’ta yapılan yorumlar sonucunda bile mahkeme önüne çıkmak olası bir durumdur. Şu an herhangi bir bilgisayar üzerinden bağlanıp da polis tarafından yakalanamayacak bir suçlu bulunmamaktadır. Bu bazı çocuklara şaka gibi gelse de gerçek böyledir, mahkemeye düştükten sonra iş işten geçer ve hayat gözlerinizin önünde elinizden kayıp gider. Böyle bir durumda pişmanlık fayda etmez. Kanunlar aşağıdadır, buraya aktarıp size okuma fırsatı sunuyorum, umuyorum ki yol yakınken dönersiniz.

Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme,bozma, verileri yok etme veya değiştirme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması kapsamındaki suçları tanımlayan kanun maddeleri TCK’nın 243 -246.maddelerinde yer alıyor.

 

Bilişim sistemine girme

 

MADDE 243. – (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

 

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

 

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

 

MADDE 244. – (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen, bozan, sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen, erişilmez kılan, değiştiren, yok eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

 

(2) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

(3) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

 

MADDE 245. – (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır.

 

(2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

 

MADDE 246. – (1) Bu Bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

 

Saygılarımızla,
Gtaturk.com Yönetimi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*